Esiet sveicināti Valodu Pasaulē!

SIA “Valodu PaSaule” jaukie, interesantie un atraktīvie pasniedzēji palīdzēs Jums apgūt valodu nepiespiestā, brīvā gaisotnē, turklāt sasniedzot Jūsu izvirzīto mērķi.

Mums patīk strādāt gan ar MAZIEM BĒRNIEM jau no 3 gadu vecuma, gan ar sevi pierādīt gribošiem PUSAUDŽIEM UN JAUNIEŠIEM, gan arī ar PIEAUGUŠAJIEM!

Vita Prule

angļu valodas skolotāja un SIA Valodu PaSaule valdes locekle

Linda Rātfeldere

SIA Valodu PaSaule biroja vadītāja

Auda Fjodorova

angļu valodas skolotāja pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

Aleksandra Piļipčuka

angļu valodas skolotāja pirmsskolas vecuma bērniem

Per Redforsen

zviedru un angļu valodas skolotājs

Arnita Ķince

angļu valodas skolotāja pirmsskolas vecuma bērniem

Mēs piedāvājam:

  • Apgūt angļu un zviedru valodu dažādos apmācības līmeņos;
  • Dažādās vecuma grupās;
  • Nodarbības nelielās grupās, pāros vai individuāli;
  • Apgūt valodu, sakārtot jau esošās zināšanas, tās nostiprināt un paaugstināt esošo valodas līmeni;
  • Sagatavoties skolas un dažādu līmeņu starptautiski atzītu Cambridge English eksāmenu sekmīgai nokārtošanai (bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem);
  • Rūpīgi izstrādātas un licencētas programmas (Jelgavas Domes licence nr. 8-18/12)